ترفند های مفید :: × ابزار پرایویت و پابلیک نشده ×
 • پروکسی HTTP پرسرعت ترکیه و کره

  پروکسی HTTP پرسرعت ترکیه و کره

 • /

  × ابزار پرایویت و پابلیک نشده ×

 • /

  × ابزار پرایویت و پابلیک نشده ×

 • /

  × ابزار پرایویت و پابلیک نشده ×

 • /

  × ابزار پرایویت و پابلیک نشده ×

۱ مطلب با موضوع «امنیت و کامپیوتر :: ترفند های مفید» ثبت شده است

پروکسی HTTP پرسرعت ترکیه و کره

پروکسی HTTP پرسرعت از ترکیه 

High-speed HTTP proxy from Turkey


نمایش پروکسی

------------------------------

پروکسی HTTP پرسرعت از کره جنوبی

High-speed HTTP proxy from South Korea

نمایش پروکسی

دوستان پروکسی های نوع HTTP فقط در نسخه Telegram Desktop قابل اجراست!
- برای اجرا :
1 - به تنظیمات بروید
2 - دنبال Conncection Type در آخر صفحه باشید و روی آن کلیک کنید
3 - در قسمت Host ، باید IP و در قسمت Port ، پورت را وارد کنید
❕نکته : در برنامه های مشابه نیز میتوانید از آن استفاده و فیلتر را دور بزنید(مثال اندروید : postern)

HTTP-type proxy friends are only available in the Telegram Desktop version!
- To run:
1 - Go to Settings
2. Click Connectivity Type at the bottom of the page and click on it
3. In the Host section, you must enter the IP and port in port
Note: You can use it in similar programs and bypass the filter (for example, Android: postern).

 • شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
 • ۰